Halden Bibliotek

...biblioteket i sentrum

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Utlånsregler Utlånsregler

Utlånsregler

Lånereglement:
  1. Alle over 15 år med fast adresse i Norge kan få lånekort mot å vise legitimasjon. Barn kan få eget lånekort fra skolestart med foresattes tillatelse. Adresseforandring eller tap av kortet må meldes til biblioteket. Lånekortet er personlig og må alltid medbringes ved lån.
  2. Låneren er ansvarlig for alt materiale som blir lånt på kortet. Tap og skader må erstattes. Ved tap av lånekortet kan nytt skrives ut mot gebyr.
  3. Lånetiden er vanligvis 4 uker på bøker. Lånetid for e-bøker er 3 uker. Det kan settes begrensninger på utlån og utlånstid. Lån kan fornyes inntil 3 ganger, dersom materialet ikke er reservert for andre.
  4. Gebyr må betales når lånetiden overskrides. Se egne satser.
  5. Materiale som er utlånt kan reserveres. Biblioteket kan også låne inn materiale fra andre bibliotek. Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent.

Gebyrsatser:

Mistet lånekort: kr.20,-

1.gebyr: Kr. 45,- for voksne og kr. 10,- for barn

2.gebyr: Kr. 75,- for voksne og kr. 30,- for barn

Etter at biblioteket har sendt 2 varselbrev får låneren krav om erstatning. Dette medfører i tillegg et administrasjonsgebyr på kr. 100,-.  Dersom materialet ikke leveres eller erstattes etter dette, blir kravet oversendt kemneren til INKASSO. Ved uoppgjort 2.gangsgebyr eller krav om erstatning blir låneretten midlertidig inndratt.

Erstatningspriser for materiale: 
Bøker fra voksenavdelingen: kr. 400,-

Bøker fra barneavdelingen: kr.200,-

Lydbøker fra voksenavdelingen: kr. 400,-

Lydbøker fra barneavdelingen: kr. 150,-300,-

DVD: kr. 250,-

Musikk CD: kr. 200,-

Spill/ CD-ROM: kr. 500,-

Språkkurs: kr.500,-

Tidsskrifter: kr.100,-

Tegneseriehefter: kr.100,.-

Spesielt verdifullt materiale fastsettes individuelt av biblioteket på basis av gjenkjøpspris.
Ved tap av materiale lånt fra andre bibliotek legges eierbibliotekets krav til grunn.

Ordensreglement:
Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel.
Personalet vil i første omgang høflig gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne.
Dersom en slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.
Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for personalet og det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc. skal vises bort fra biblioteket.
Bruk av skateboard, sparkesykler eller lignende inne i lokalene er ikke tillatt.
Det er ikke tillat å ta med hunder inn, med unntak av førerhund.

For alles trivsel ber vi om at ordensreglementet følges.
Velkommen til Halden bibliotek!

Vedtatt i Hovedutvalg for Kultur og idrett 22.05.2012 med virkning fra 01.09.2012

Sist oppdatert onsdag 24. september 2014 09:21  

Søk i katalogen

Søkemuligheter

Mine Lån

 

 

 PROGRAM

 

JANUAR 2017

Eventyrtimer hver onsdag.
Vi treffes onsdager klokka 11.15-12.00 på eventyrrommet i barneavdelingen.
Det blir høytlesing, rim og regler, tegning og maling.
Passer for barn som liker fortellinger og å treffe andre barn.

Velkommen!

FEBRUAR 2017

Østfoldingen på nett

Datakurs i samarbeid med AOF.
Fulltegnet.


MARS 2017

Mandag 6. mars kl 19: Metodistkirken og dens skriftlige kilder v/ Ragnar Falch.

Arr.: Mikroklubben

Østfoldingen på nett

Datakurs i samarbeid med AOF.
Fulltegnet.

 

Levende Risum. Musikk, dans og drama, vg1:

viser forestillinger på barneavdelingen:

Torsdag 30. mars lukkede forestillinger

Fredag 31. mars, lukkede forestillinger

Lørdag 1. april kl 13.00 og 14.00 gratis åpen forestilling

 

APRIL 2017

APRIL:

Mandag 24. april kl 19: Kilder - Betel v/ Kjell Hagen

Arr.: Mikroklubben